Efter montering

Når kloakken sikres mod rotter

af Vejbreds Kloakmester

I skal være opmærksom

på følgende


  • Bind, vat, store stykker papir, vaskeklude, vådservietter, bleer, vatpinde el.lign. må ikke komme i afløbet og heller ikke i toilettet.


  • At toilettet trækker dårligt, eller der står vand op i kummen.


  • At vandet stiger i gulv afløb eller vaske, eller der høres klukke lyde fra afløbet.


Hvis der er konstateret nogle af ovenstående problemer, skal I kontakte Vejbred.


Hvor og hvordan


  • Den er monteret i ejendommens skelbrønd, som er den brønd som samler al spildevand fra hele ejendommen.


  • Den er monteret oppefra med en monteringstang, og er afprøvet inden kloakmesteren forlader ejendommen.Service

Det anbefales at installationer i kloakken, bla. Rottespærre, højvandslukke og pumpebrønde skal serviceres min. 1 gang årligt.Vejbred Entreprise Aps,

Farendløsevej 2, 4100 Ringsted,

mobil: 20961027, mail: vejbred@vejbred.dk, www.vejbred.dk,

cvr: 39970716, Aut. nr.: KFUL-14055